Call Center: +90 (224) 451 40 20 (Bursa),
  • Marka Tescili
  • Patent Tescili
  • Endüstriyel Tasarım
  • Faydalı model
  • Teşvikler

 

Sunulan mal ve hizmetlerin kalite ve kaliteyi ifade edebilecek tüm olumlu tanımlamalarla özdeşleşerek tek bir kelime, cümle ya da sadece bir simgede toplanmasına olanak tanıyan markaların tescili, kritik bir öneme sahiptir.

Tescil edilmeyen bir marka dış tehditlere tamamen açıktır. Tescilli bir marka ise ülke hukukunu arkasına alarak kalitesini yüzyıllar boyu aynı isim ya da işaret altında sürdürebilme olanağına sahiptir.

Bu bağlamda markaların tescil sürecine bütünsel bakmak günümüzde artık bir zorunluluktur. Markanın oluşumu artık şirketlerin, ürünlerin doğuşu hatta doğuşundan daha önce düşünülmesi ve zemininin oluşturulması gereken bir husustur. Aksi takdirde firmaların hem maddi hem de ticareti kayıplar yaşaması kaçınılmazdır.

Markalar, sadece tescil edildiği ülke sınırları içinde koruma elde etmektedir.

Marka hukukunun altında yatan genel felsefe global olarak ortak anlamlar taşısa da hukuksal haklar ülkeler arasında farklı yaklaşımlar içermektedir.

Marka tescil sistemine göre markanın incelenmesi, Müracaat sonrasında patent ofisinin değerlendirme kriterleri, ilan edilmesi ve tesciline karar verilmesi çoğunlukla ortak yaklaşımlardır. İlanın süresi, süreç içindeki yeri, itirazın kapsamı gibi detaylar ise danışmanlık kapsamına giren hususlardır.

 

 

Patent kavramı ulusaldır. Yani buluşların; üretim veya diğerlerine ürettirmeme gibi hukuksal açıdan buluş sahibine verilen haklar yalnızca patent başvurusunun yapıldığı ülkelerde geçerlidir. Örneğin Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan müracaat işlemleri yalnızca Türk Hukuku çerçevesinde korunacak ve söz konusu Türk patenti Amerika, Almanya ya da başka bir ülkede koruma hakkı elde edemeyecektir.

Patent kavramının stratejileri belirlenirken ulusallığının önemi kadar evrensel düşünmek de yararlıdır. Yurtdışı tescil prosedürlerinde detaylandırılacak rüçhan kavramı, ülkemizde yapılan bir patent müracaatının doğuracağı hukuksal haklarımızı yurtdışına taşımak için başvuru sahibine 12 aylık bir süre vermektedir. Bu bağlamda patent süreçleriyle ilgili profesyonel bir danışmanlık almak hem patent bütçesinin oluşmasını sağlayacak hem de daha az maliyetlerle sürecin sağlıklı ve hızlı sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Yurtiçi ve uluslararası patent stratejilerinde süreç danışmanlığı önemli bir husus olduğu gibi patent dosyalarının içeriği ve farklı ulusal yabancı patent prosedürlerine aşina olmak da oluşturulacak hukuksal çerçevenin sağlamlığı açısından önemlidir.

Innovasia birikim ve tecrübesiyle bu konuda profesyonel hizmetler sunmaktan gurur duymaktadır.

 

 

Günümüzde yapılan araştırmalar neticesinde, kalite, marka ve fiyat kıstaslarının yanı sıra, tüketici tercihleri üzerinde ürünlerin dış görünüşlerinin de son derece etki yarattığı görülmektedir. Bu nedenle, tasarım sahipleri, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen sektörlerini sürekli canlı ve ayakta tutabilen farklılıklar oluşturmaları gerekmektedir. Oluşturulan bu Tasarım Hakları, Türkiye’de 1995 yılından bu yana Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde koruma altına alınabilmektedir.

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

 

 

Faydalı Model kavramı ülkemizde ve dünyanın belirli ülkelerinde patentin uzun süreçlerine ve katı kurallarına alternatif olarak buluş niteliği taşıyan fikri ürünler için daha kısa sürede sonuçlanan ve daha yumuşatılmış kriterler sahip olan alternatif bir sistemdir.

Ülkemizde bir buluşa ya patent ya da faydalı model koruması alınmak zorundadır. Yani aynı buluş için hem patent hem de faydalı model koruması mümkün değildir. Ancak örneğin Almanya da bir strateji olarak bir buluş için önce bir faydalı model müracaatı yapılıp akabinde yada aynı anda bir patent müracaatı da yapılabilmektedir.

Bunun dışında koruma süreleri de ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin ülkemizde 10 yıl olan faydalı model koruması bazı ülkelerde 7 yıldır. Kriter olarak ise ülkemizde buluş basamağı aranmazken bazı ülkelerde patenttekinden daha yumuşatılmış bir buluş basamağı kriteri aranabilmektedir. İtiraz ve hükümsüzlük konularında da farklı uygulamalara sahip olan faydalı model talep edilen ülkeye göre farklı stratejiler geliştirilmesi gereken bir husustur.

İşletmenizin sağlaması gerektiği uluslararası hukuksal koruma için hangi sistemi tercih etmesi gerektiği dair soru ve sorunlarınızı uzmanlarımızdan ögrenebilirsiniz..

 

 

AR-GE TESVİKLERİ ;

TUBİTAK TESVİKLERİ

TÜBİTAK 1507 KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ PROGRAMI

Programın amacı nedir?
KOBİ’ler için Tübitak 1507 KOBİ AR-GE , KOBİleri ARGE projesi yaptırmaya teşvik etmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı:
Tübitak 500.000-TL’lik toplam bütçenin 375.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 75 i geçemez)

Tübitak1507 KOBİ ARGE 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Tübitak1507 KOBİ AR-GE BaşlangıçProgramın da hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, Tübitak’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri.
f) Malzeme ve sarf giderleri

 

INNOVASIA ‘NIN TUBİTAK REFERANSLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN UZMANIMIZ İLE İRTİBAT KURUNUZ..

 

TÜBİTAK 1501 ULUSAL SANAYİ ARGE PROGRAMI

Destek tipi: Geri ödemesiz hibe Destek Üst Limiti ve Oranı: %60’a varan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesi sınırlı değildir.

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

KALKINMA AJANSI ;

KALKINMA AJANSLARI (BEBKA-ZAFER-ÇUKUROVA-DOKA..VB)PROJE FAALİYET DESTEKLEME YONETMELİGİ’NDEKİ UYGUNLUK ŞARTLARINI SAĞLAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI,SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI,YEREL YÖNETİMLER,BİRLİKLER,KOOPERATİFLER VE KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELER ADINA PROJELER HAZIRLANMAKTADIR..

INNOVASIA ‘NIN KALKINMA AJANSI REFERANSLARIMIZ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN UZMANIMIZ İLE İRTİBAT KURUNUZ..

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve AR-GE kapasitesinin artırılması,Mevcut AR-GE Desteklerinin geliştirilmesi,İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,AR-GE ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek vermektedir

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış proje, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan proje, patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir

AR-GE ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir

 

Patent ve Marka Başvurularınız için Hemen Arayın.     +90 224 451 40 20 (pbx)

İletişim Bilgileri

  • Lefkoşe Cad. No:12 Gizemler Plaza K3/9 Nilüfer - BURSA
  • +90 (224) 451 40 20 (Bursa)
  • +90 (212) 709 04 44 (İstanbul)

Şirket Profili

INNOVASIA Intellectual Property Group is one of the privileged and particular consultant who works on intellectual property protection for both Turkish and overseas clients.

Nowadays, the knowledge of Intellectual Property Rights grow up day by day in Turkey and in this increment value, INNOVASIA takes an active part in supporting for competitive business development in Turkish industry and trade.

Haberler