Call Center: +90 (224) 451 40 20 (Bursa),

Teşvikler

AR-GE TESVİKLERİ ;

TUBİTAK TESVİKLERİ

TÜBİTAK 1507 KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ PROGRAMI

Programın amacı nedir?
KOBİ’ler için Tübitak 1507 KOBİ AR-GE , KOBİleri ARGE projesi yaptırmaya teşvik etmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı:
Tübitak 500.000-TL’lik toplam bütçenin 375.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 75 i geçemez)

Tübitak1507 KOBİ ARGE 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Tübitak1507 KOBİ AR-GE BaşlangıçProgramın da hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, Tübitak’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri.
f) Malzeme ve sarf giderleri

 

INNOVASIA ‘NIN TUBİTAK REFERANSLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN UZMANIMIZ İLE İRTİBAT KURUNUZ..

 

TÜBİTAK 1501 ULUSAL SANAYİ ARGE PROGRAMI

Destek tipi: Geri ödemesiz hibe Destek Üst Limiti ve Oranı: %60’a varan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesi sınırlı değildir.

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

KALKINMA AJANSI ;

KALKINMA AJANSLARI (BEBKA-ZAFER-ÇUKUROVA-DOKA..VB)PROJE FAALİYET DESTEKLEME YONETMELİGİ’NDEKİ UYGUNLUK ŞARTLARINI SAĞLAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI,SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI,YEREL YÖNETİMLER,BİRLİKLER,KOOPERATİFLER VE KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELER ADINA PROJELER HAZIRLANMAKTADIR..

INNOVASIA ‘NIN KALKINMA AJANSI REFERANSLARIMIZ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN UZMANIMIZ İLE İRTİBAT KURUNUZ..

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve AR-GE kapasitesinin artırılması,Mevcut AR-GE Desteklerinin geliştirilmesi,İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,AR-GE ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek vermektedir

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış proje, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan proje, patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir

AR-GE ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir

 

İletişim Bilgileri

  • Lefkoşe Cad. No:12 Gizemler Plaza K3/9 Nilüfer - BURSA
  • +90 (224) 451 40 20 (Bursa)
  • +90 (212) 709 04 44 (İstanbul)

Şirket Profili

INNOVASIA Intellectual Property Group is one of the privileged and particular consultant who works on intellectual property protection for both Turkish and overseas clients.

Nowadays, the knowledge of Intellectual Property Rights grow up day by day in Turkey and in this increment value, INNOVASIA takes an active part in supporting for competitive business development in Turkish industry and trade.

Haberler